23. 05. 2019

Ako budovať zmysluplný vzťah medzi pedagógom a študentom?

Na Slovensku máme tri inštitúcie, ktoré profesijne pripravujú nové generácie architektov a dizajnérov. Ako budujú svoje dobré meno, ale aj zmysluplný vzťah medzi pedagógom a študentom? Aj o tom sú úvahy troch popredných predstaviteľov našich alma mater.   

V školstve sa na vysokých postoch pomerne nedávno udiali zmeny. Fakulta architektúry STU má nového dekana a VŠVU už nemá rektora, ale rektorku. Treťou akademickou pôdou je košická Katedra architektúry na Fakulte umení TU, ktorá má takisto vlastnú predstavu o koncepcii vzdelávania. Zaujímalo nás, v čom dôležité postavy týchto škôl vidia zmysel ich pôsobnosti, na čo sa chcú v najbližšom období sústrediť, ale aj akú váhu pripisujú charizme pedagóga a jeho schopnosti ovplyvniť odborné a osobnostné zrenie študentov.


DAAD: UČITEĽ A ŽIAK
Hostia: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (Dekan Fakulty architektúry STU v Bratislave) | doc. Mgr. Bohunka Koklesová PhD. (Rektorka VŠVU v Bratislave) | doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD. (bývalý dekan Fakulty umení TU v Košiciach)
Moderuje: Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Deň | Čas: 31.05. (piatok) | 17:30
Miesto: Urban Market 2019 (Spring Editon) na DAAD | Dni architektúry a dizajnu


doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
Historička umenia Bohunka Koklesová je prvou rektorkou v histórii VŠVU. Vie, že to nebude jednoduché, ale chce študentkám a kolegyniam vychodiť túto cestičku a prerážať umelé stropy. Popri tom však nechce zanedbať ani svoju vlastnú profesiu a študentov.

Narodila sa v roku 1972 v Žiari nad Hronom. Vyštudovala dejiny umenia na FiF UK v Bratislave. Od roku 1995 pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako pedagogička i ako kurátorka sa zaoberá dejinami umenia a fotografie a takisto vzťahom medzi umením a politikou. Je autorkou kníh V tieni Tretej ríše (2010), Súmrak doby (2018) a viacerých odborných publikácií. Po funkcii prorektorky pre vedu a výskum sa teraz stala rektorkou VŠVU. Je vydatá, má syna, žije v Bratislave.


prof. Ing. arch. Pavel Gregor PhD.
Profesor Pavel Gregor v októbri 2018 nastúpil do funkcie ako nový dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Skúsený architekt a pedagóg vedenie prebral po kolegyni docentke Ľubici Vitkovej a pre školu si prichystal niekoľko zmien. Okrem vzdelávania nových generácií architektov však stíha venovať veľkú časť svojej energie aj organizácii ICOMOS a ochrane pamiatok na Slovensku.

Rodený Bratislavčan je aktívny v prepájaní predagogického procesu a praxe. Na FA STU učí od roku 1986, okrem iného viedol Detašované pracovisko ARCHA v Banskej Štiavnici. Je spoluatorom niekoľkých publikácií o obnove historických pamiatok, prezidentom ICOMOS Slovensko a laureátom ceny CE•ZA•AR aj ceny Fénix za pamiatku roka.


doc. Ing. arch, Juraj Koban, CSc.
“Učím študentov na škole tak, aby ako architekti sa chceli vrátiť pracovať domov. Do mestečiek a dedín s vierou, že sú tam potrební a uživia sa svojou profesiou. V Komore chcem napomôcť ich návratu.” – dôležité slová bývalého dekana Fakulty umení TU v Košiciach.


V spolupráci s: Fakulta architektúry STU a DAAD
Umeleckú časť projektu finančne podporil: Fond na podporu umenia
Partneri: Bratislava – hlavné mesto SR | Excelent | Jameson Irish Whiskey | Fedrigoni Slovensko
Mediálni partneri: Bigmedia.sk | Denník N | .týždeň | Radio_FM | Bratislavské noviny | REFRESHER | CITYLIFE.SK | Zoznam.sk
Predpredaj: PREDPREDAJ.SK

Nad formátom Urban Marekt v roku 2019 prebral záštitu pán primátor Matúš Vallo má rád Bratislavu.