03. 12. 2014

ČÍTANIE, UMENIE A INÉ: V textoch, obrázkoch, maľbách a objektoch

Prelistujte s nami Egreš, Pyré, Flash Art či Designum.

Egreš magazín > Ľudia, umenie, príroda. A okrem toho dizajn, remeslo, ilustrácia, fotografia a témy spojené s ekologickými myšlienkami. Egreš magazín prináša čítanie pre vnímavých ľudí, malých i veľkých. Egreš magazín je v našom zemepisnom priestore ojedinelým formátom. Zaraďuje sa do úzkej skupiny nezávislej tlače. Výber tém, spracovanie článkov, analógové fotografie, kvalitné ilustrácie, svieži grafický dizajn a plnohodnotných 104 strán bez reklamy a PR článkov robia z Egrešu nadčasový magazín, ktorý si nájde miesto v rodinnej knižnici i v zbierke nadšencov zaujímajúcich sa o súčasné alternatívne printové magazíny.

www.egresmagazin.sk

Pyré > Magazín Pyré nesúci podtitul o chutiach, farbách, vôňach a tvárach, je výsledkom práce viacerých ľudí, ktorých tak veľmi bavilo diskutovať pri jedle práve o jedle, že sa rozhodli objavené poznatky a aj zatiaľ neobjavené nápady šíriť ďalej a dať ich na papier. Nejde pritom vôbec len o chuť na tanieri, ale aj o dizajn, vďaka ktorému jedlá svietia farebnejšie, o cestovanie, vďaka ktorému voňajú pestrejšie a hlavne o ľudí, s ktorými sa dajú vychutnať najlepšie. Snažia sa pozerať na jedlo ako na súčasť našej kultúry, zamýšľať sa nad ním z rôznych aspektov. Dobré jedlo je pre nás spojením prirodzenosti, tradície, lokálnosti a sezónnosti s odvahou experimentovania, a taký má byť aj ich magazín: moderný, ale rešpektujúci tradície, sofistikovaný, ale nie nasilu. Každé číslo je zamerané monotematicky. Obsahom aj formou Pyré pripomína knihu, po ktorej možno siahať opakovane bez toho, aby stratila aktuálnosť. Vnútri môže čitateľ nájsť okrem receptov aj články odborníkov, ktoré sú vždy priamo alebo nepriamo prepojené s celkovým zameraním magazínu a témou čísla. Pyré je zároveň platformou na prezentáciu práce kreatívnych ľudí – fotografov, ilustrátorov či autorov textov.

www.pyre.sk

Flash Art > Hlavným poslaním českej a slovenskej edície renomovaného medzinárodne renomovaného svetového časopisu FLASH ART je popri sprostredkovávaní aktuálnych informácií, systematicky podporovať rozvoj kritického a teoretického myslenia v rámci súčasného umenia a umožňovať permanentnú informačnú výmenu slovenského výtvarného diania s medzinárodnou umeleckou scénou. V roku 2006 bola založená česko-slovenská edícia FLASH ART CZ/SK vychádza od septembra 2006, zatiaľ vyšlo 34 čísiel + 2. čísla anglickej verzie. Vychádza každé tri mesiace. Časopis Flash Art CZ/SK dlhodobo zastáva pozíciu najkvalitnejšieho periodika  o súčasnom výtvarnom umení na Slovensku a v Českej republike. Jeho zámerom je nielen prinášať prehľad aktuálnych informácií o svetovom a slovenskom a českom umeleckom dianí domácemu publiku. Časopis FLASH ART CZ/SK je jediný časopis integrujúci slovenskú a českú umeleckú scénu recenziami a informáciami o aktuálnom dianí.

www.priestor.org/sk/48-flash-art-cz-sk/

Designum > Na Urban Markete budú v predaji aj časopis Designum a publikácie, ktoré vydalo SCD.

www.sdc.sk


Maľba, grafika a obejekt.

Výstava: Paint it B(l)ACK > Urban Market, to nie je len móda a handmade, ale aj umenie. Ak máte chuť trochu sa kultúrne vyžiť, a z nakupovania sa vám už točí hlava – určite neopúšťajte Starú tržnicu. Druhý decembrový víkend totiž nebude len v znamení najväčšieho dizajnového trhu, ale aj mladého a čerstvého umenia. Na výstave „Paint it B(l)ACK“ môžete vidieť nielen skvelú súčasnú slovenskú maľbu, ale aj grafickú tvorbu a objekty . To všetko bez zbytočnej farby. Na druhé podlažie Tržnice sa od 13.-14. 12. 2014 okrem iných nasťahuje aj: Andrea Kopecká, Ján Hrčka, Martina Šperková, Ivana Palečková, Ryna Leffler, Barbora Kubíčková, Petra Arbetová.

Trojrozmerná tlačiareň > alebo 3D tlačiareň je zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť trojdimenzionálny (3D) objekt na základe digitálnych 3D dát. Ide o aditívny spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt. V súčasnosti je využitie 3D tlače rozdelené do niekoľkých oblastí a to hlavne na základe použitej technológie. Priemyselné tlačiarne sa používajú na vytváranie prototypov alebo malých sérií výrobkov, v medicíne sú to rôzne typy protéz a implantátov alebo domáce hobby tlačiarne na výrobu plastových predmetov. Tak píše Wikipedia. No kto chce vidieť ako to funguje v realite, nech sa zastaví na druhom poschodí v Starej tržnici, kde uvidí ako funguje, pracuje a tvorí „živá“ 3D tlačiareň, ktorej šéfuje Igor Benko. Tlačiť sa bude celý víkend. A výsledok? Nechajte sa prekvapiť, ČO sme si vymysleli.


Pre dobrú vec.

Amnesty International na Urban Markete > Amnesty International je celosvetové hnutie viac než 7 miliónov podporovateľov a podporovateliek presadzujúcich dodržiavanie ľudských práv zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Na tohtoročný Urban Market prinesú maratón písania listov. Maratón písania listov, je medzinárodná akcia, ktorú organizuje Amnesty International okolo 10. decembra (Medzinárodný deň ľudských práv) po celom svete. Táto akcia slúži na podporu ľudí, ktorí sú nespravodlivo väznení, prenasledovaní alebo sú ich ľudské práva porušované. Návštevníci a návštevníčky budú môcť v našom stánku ručne alebo na predtlačených listoch napísať a poslať listy s výzvami vládam alebo úradom príslušných zemí, a tak upozorniť na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí. V stánku bude aj možnosť vyrobiť si svoj vlastný odznak podľa vlastného návrhu alebo pomocou predtlačených motívov.

www.amnesty.sk