03. 08. 2019

Čo je etické porno?

Najpopulárnejšia stránka s erotickým obsahom Pornhub ročne zaznamenala 40 miliárd návštev a nahrala 4 milióny videí. 

Pornopriemysel ročne zarába 97 miliárd dolárov a aj tieto čísla dokazujú, že porno je témou, ktorá sa väčšiny z nás týka. Časopis Kapitál jej venoval júlové číslo. Viažu sa s ním mnohé medializované problémy: fakt, že videá často degradujú ženy, že ich herci pracujú v príšerných podmienkach, firmy produkujúce porno pripomínajú bežné korporáty. Viaceré nové projekty na etickosť porna upozorňujú. 

Diskusia Kapitalks predstaví niektoré z nich. Slovenská fotografka Natália Zajačiková napríklad pracovala na berlínskom platforme Sex School, ktorá pripravuje erotické filmy s edukatívnym rozmerom. Jasmin Hagendorfer zas vo Viedni pripravuje Porn Film Festival, ktorý vyzdvihuje tú pornoprodukciu, ktorá vzniká vo férových podmienkach. Česká organizácia Konsent zas upozorňuje na vzťah spoločenského vnímania sexu a pornografie. Jeho riaditeľka Johanna Nejedlová organizuje na túto tému debaty na stredných školách.


Kapitalks: Čo je etické porno?
Hostia: Johanna Nejedlová | Jasmin Hagendorfer | Natália Zajačiková
Moderuje: Marek Hudec
Organizuje: Kapitál
Deň | Čas: Piatok (9.8.) | 20:30
Miesto: Rádio_FM Urban Market Hangárna Grape Festivale


Johanna Nejedlová
Johanna Nejedlová je česká novinárka, aktivistka a spoluzakladateľka spolku Konsent, ktorý sa venuje prevencii znásilnenia a sexuálneho obťažovania. V rámci neho pripravuje diskusie o pornografii. Dlhodobo sa venuje boju za ženské práva a je tiež členkou výkonného výboru České ženské lobby a Observatory on Violence against Women pri Európskej ženskej loby. Dlhodobo sa venuje boju za ženské práva. 

Jasmin Hagendorfer
Jasmin Hagendorfer je viedenská umelkyňa, kurátorka a kreatívna riaditeľka Porn Film Festival Vienna. Zaoberá sa inštaláciou, sochárstvom a performance. Jej diela boli vystavené v Rakúsku, Nemecku, Turecku, Srbsku a Grécku. Ako kurátorka pripravuje festival Art Unanchored, ktorý sa odohráva na lodi cestujúcej medzi Viedňou a Bratislavou. Porn Film Festival sa koná v apríli, v roku 2019 mal druhý ročník. 

Natália Zajačiková 
Natália Zajačiková pochádza zo Žiliny. a venuje sa divadelnej fotografii Najprv pracovala ako fotografka kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie, študovala na pražskej FAMU International. Keď neskôr odišla do Innsbrucku, zoznámila sa s projektom Sex School, ktorý pripravuje erotické filmy s edukatívnym rozmerom.

Marek Hudec 
Marek Hudec vyštudoval žurnalistiku na Masarykovej univerzite v Brne, štyri roky bol redaktorom denníka SME. Recenzie a články publikoval v rôznych magazínoch ako Kinema, Kinečko, či Vlna, okrem toho vydal prozaickú fantasy knihu Prosté rozprávky, ktorá spája motívy z Dobšinského rozprávok s príbehom queer hrdinu. Ako projektant sa zaúčal v Českom centre v Štokholme, v súčasnosti spolupracuje ako organizátor podujatí s Literarnyklub.sk a event manažér podujatí Kapitalks.


Kapitál je kritický kultúrno-spoločenský mesačník, ktorý vznikol z hladu. Z hladu po platforme, ktorá by združovala kvalitnú angažovanú publicistiku, venujúcu sa kultúrnym (literatúra, film, hudba, divadlo, architektúra, výtvarné umenie a iné) i širším spoločenským fenoménom. Cieľom Kapitálu je reflexia tém a oblastí, ktoré dnes v iných médiách nedostávajú priestor. Eseje, recenzie, rozhovory, glosy, úvahy, pôvodná tvorba i preklady – to všetko sprevádzané ilustráciami, grafikami a maľbami domácich i zahraničných umelcov.