15. 11. 2017

FAKT znamená nájsť jasnú odpoveď.

Čerstvé Ovocie vás srdečne pozýva na prezentáciu architektonického ateliéru FAKT z Berlína. 

SINGULARCH: FAKT (Berlín, DE) / Martin Tessarz a Jonas Tratz
08.12.2017 / 20:00
Mlynica – moderný industriálny priestor znovuobjavenej bratislavskej budovy, Turbínova, Bratislava-Nové Mesto – www.mlynica.com


FAKT znamená nájsť jasnú odpoveď. Má záujem o architektúru ako o možnosť realizácie konkrétnych projektov. FAKT je mladý tím architektov so silnou vôľou budovať domy, objekty a nápady. Projekty sú tvorené s ohľadom na systém, referenciu a precedens. FAKT bola založená v roku 2013 a sídli v Berlíne aj v Zürichu.

MARTIN TESSARZ
Martin Tessarz, narodený v Erfurt, študoval architektúru na TU Berlíne a na Švajčiarskom ETH Zurich. Pracoval v kanceláriách architektúry v Berlíne, Amsterdame a Los Angeles vrátane architektov Staab Architekten, Jonston Marklee a Wiel Arets Architects pracoval ako výskumník na FutureCitiesLab v Singapure. V súčasnosti vyučuje ako asistentka profesora v Uni Kasseli. V roku 2013 založil FAKT.

JONAS TRATZ
Jonas Tratz, narodený v Berlíne v roku 1988, študoval architektúru na TU Berlín, na EAPLV v Paríži a na Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). Jeho bakalárska práca v roku 2010 získala 1. cenu Baunetz Award. Jeho ďalšie štúdie boli podporené štipendiom od Studienstiftung des deutschen Volkes. Okrem práce asistenta pre profesora Finna Geipel získal pracovné skúsenosti aj v niekoľkých kanceláriách, vrátane architektov Mila a LIN. V súčasnosti vyučuje 1. ročník štúdia Masters v DIA Dessau. V roku 2013 založil FAKT.

SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti : Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam). Veľmi nás teší, že v roku 2017 prijali pozvanie architekti FAKT. Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

SINGULARCH sa uskutoční počas Urban Market 2017 (Winter Edition), ktorý je spoplatnený. Pre voľný vstup je preto potrebná registrácia na tomto linku: REGISTRÁCIA


S finančnou podporou: Bratislavský samosprávny kraj
Mediáni partneri: Radio_FMCITYLIFE.SKASB.skArchinfo portál – architektúra, architekti, diela