05. 08. 2019

Hotovosť si nechaj v peňaženke na horšie časy, u nás zaplatíš kartou

Doba „kešu“ je už tak trochu za nami a za väčšinu radostí si postupne zvykáme platiť platobnou kartou. Nemusíš byť Riechie Rich aby si vlastnil kreditnú, či inú platobnú kartu. Dnes je to už bežné ako banány v supermarketoch. Takže mešec drobných si nechajte na zálohu za pohár a príďte sa potešiť na Urban Market lokálnym dizajnom a módou, len s jednou kartou vo vrecku.

Na bez­kon­taktné platby sme si zvykli aj vďaka tomu, že tento spô­sob je rýchly a zá­ro­veň bez­pečný. Aj na­priek men­šej sume ne­vá­hame vy­tiah­nuť pla­tobnú kartu a za­pla­tiť ňou za pro­dukt. Deje sa to oveľa čas­tej­šie, ako v mi­nu­losti. Aj na­priek tomu, že Slo­váci sú stále viac zvyk­nutí pla­tiť v ho­to­vosti, si­tu­ácia sa ne­us­tále mení v pros­pech bez­ho­to­vost­ných pla­tieb. Urban Market v tomto trende nechce zaostávať a preto zóna na festivale GRAPE bude v “cashless” štandarde. Tu nájdete našich cashless predajcov.

Prečo je lepšie byť cashless? Platiť bezhotovostne nie je len komfortnejšie ale aj bezpečnejšie. Sme presvedčení, že na otázku, či cash áno, alebo nie, máme jasnú odpoveď. Pre všetkých, čo sa zaujímajú o Google Pay, Apple Pay a prijali bezkontaktné platby s nadšením, budujeme market, ktorý zabezpečí porovnateľný zážitok, aký má človek napríklad z Airbnb alebo z Uberu a zároveň prinesie pridanú hodnotu.

Pokrok doby nezastavíme. Napríklad v UK už v roku 2015 prišlo prvýkrát v histórii k tomu, že objem bezhotovostných platieb prevýšil platby hotovostné. Podobná situácie je v ďalších vyspelých krajinách. Bezhotovostné platby teda naberajú v ekonomike čím ďalej tým väčší význam. Buďte s nami aj vy ako prvý pri tom. Buďme o krok vpred.