15. 11. 2017

Industriálna architektúra minulosti. Akú má budúcnosť?

Priemyselná výroba západnej civilizácie dramaticky poklesla v druhej polovici 20. storočia. Vplyvom globalizácie, kedy sa výroba pomerne ľahko presúva po svete a je ešte ľahšie objednať si tovar z druhej strany planéty, naše mestá strácajú primárne výrobnú funkciu. Ako dôsledok nám ostáva množstvo brownfieldov (aj industriálneho charakteru). Staré fabriky, pradiarne, pivovary, sýpky ale aj opustené sklady. Historicky lokalizované na okraji miest sa dnes pod tlakom výstavby dostávajú do väčšieho záujmu. 

Kedy sa industriálnu budovu oplatí zachovať a kedy nie? Koľko z nich je na Slovensku chránených a čo presne rozumieme pod pojmom pamiatkovovej ochrany? Môže sa rozvinúť konverzia industriálnych priestorov do mainstreamového developmentu? Za akých podmienok môžeme plnohodnotne žiť, pracovať a tráviť voľný čas v areáloch bývalých tovární? Kam smerujeme?


DISKUISA: Industriálna architektúra minulosti. Akú má budúcnosť?
08.12.2017 / 18:00
Mlynica – moderný industriálny priestor znovuobjavenej bratislavskej budovy, Turbínova, Bratislava-Nové Mesto


Príjmite pozvanie na debatu o budúcnosti industriálneho architektonického dedičstva s hosťami na zimnom Urban Markete:

Debatovať budú:
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. / Fakulta architektúry STU (architektka)
Martin Lipták / Čierne diery
Ing. arch. Lukáš Kordík / gutgut (architekt)
Oto Bortlík / ISE sro (developer)
Ing. arch. Tereza Bartošíková / Pamiatkový ústav SR (architektka a pamiatkárka)

Moderuje:
Ing. Milota Sidorová, PhD. / WPS Prague, Goethe-Institut Praha

Diskusia je súčasťou sprievodného programu podujatia Urban Market 2017 (Winter Edition).


Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. / FA STU Bratislava

Nina Bartošová je architektka a výskumníčka v oblasti architektúry so zameraním na priemyselnú architektúru, architektúru 20. storočia a súvisiaci pamiatkový diskurz. Absolvovala Fakultu architektúry STU v Bratislave, kde momentálne pôsobí v pozícii odbornej asistentky na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok. Študovala urbanizmus na Univerzite v Grenobli, stážovala a neskôr pracovala ako architektka v ateliéroch v Paríži, Brne a Londýne. V rokoch 2012 – 2014 participovala na výskume architektúry 20. storočia na Ústave stavebníctva a architektúry SAV. Problematikou priemyselného dedičstva sa zaoberala aj počas výskumných stáží na FA ČVUT v Prahe a na TU vo Viedni, pričom v teoretickej práci reflektuje skúsenosti s architektonickou praxou.


Martin Lipták / Čierne diery

Martin Lipták je spoluzakladateľom projektu Čierne diery, ktorý popularizuje priemyselné pamiatky. Pracuje v tíme prezidenta Andreja Kisku, kde sa venuje PR, sociálnym sieťam a rôznej inej kreatíve. Je členom správnej rady Nadácie Cvernovka. Predtým pracoval ako webový editor v denníku SME a päť rokov organizoval koncerty.

Čierne diery sú združenie nadšencov, ktorí popularizujú priemyselné pamiatky. Tri roky cestujú po krajine, fotia, píšu, tvoria mapy. Sú držiteľmi ceny Most za projekt roka. Ich umelecké grafiky vystavovali v Bruseli v Rade Európskej únie. Ich články majú tisíce čitateľov, vyšli aj vo forme časopisu pod hlavičkou Denníka N a v súčasnosti sa pripravuje knižné vydanie.

Web: http://ciernediery.sk/


Ing. arch. Lukáš Kordík / GutGut

Lukáš Kordík je architekt a urbanista. Absolvoval štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave a EA Lyon. Pôsobil ako asistent ateliéru III na Katerdre architektonickej tvorby VŠVU a ako hosťujúci pedagóg na FASTU v Bratislave. Je spoluzakladateľom ateliéru GutGut, kde sa rámci viacerých projektov venuje téme posúvania hranice privátneho a kolektívneho priestoru v rôznych mierkach a typológiách. GutGut bol viackrát nominovaný a je laureátom ceny ARCH a CE-ZA-AR. Popri práci vo vlastnom ateliéri je jedným so zakladajúcich členov OFCA (Office for collaborative architects), ktoré facilituje knowledge transfer neformálnej profesionálnej komunity ako pokračovanie stretnutia v rámci európskeho výskumného projektu City Visions Europe. O svojej práci často prednáša doma aj v zahraničí.

GutGut je inovatívny slovenský architektonický ateliér pod vedením architektov Štefana Polakoviča a Lukáša Kordíka, ktorý sa venuje tvorbe od malých intervencí cez navrhovanie budov až po urbánne plánovanie. Ich známe realizácie ako bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave, rekonštrukcia panelového bytového domu v Rimavskej Sobote, päťchaty pri Seneckých jazerách alebo konverzia industriálneho objektu Mlynica v Bratislave sa opierajú o medzinárodú skúsenosť a zároveň reagujú na lokálny kontext a históriu. GutGut je aktívny aj vo verejnej sfére ako spoluorganizátor festivalu DAAD (dni architektúry a dizajnu) v Bratislave, ktorý umožňuje kritické diskurzy o lokálnych problémoch na medzinárodnej platforme. GutGut je laureátom ceny ARCH a viacnasobný laureát Ceny za architektúru CE-ZA-AR.

Web: http://www.gutgut.sk/


Oto Bortlík / ise, s. r. o.

Oto Bortlík je zakladateľ spoločnosti ise, s. r. o., ktorá pôsobí na trhu už od roku 1996 a je aktívna prevažne v bratislavskom regióne. Je známa predovšetkým svojou orientáciou na kvalitu výstavby, čo potvrdzujú jej úspešné developerské projekty – BK centrum či NIKOLA House – a najmä spokojní klienti. Spočiatku to boli ale len interiéry, podkrovia a parciálne úseky výstavby, neskôr sa k nim pripojili rodinné domy, menšie administratívne objekty, ba aj montované oceľové haly. V roku 2006 sa spoločnosť ise, s. r. o., zlúčila s tradičnou rakúskou stavebnou spoločnosťou Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak GmbH. Toto spojenie jej umožnilo ďalší rast a rozvoj. A tak získali skúsenosti aj s rekonštrukciou pamiatkovo chránených objektov, čoho dôkazom je konverzia opustenej a chátrajúcej industriálnej budovy Mlynice a Sila zo 60. rokov. Za skúsenosti a kvalitu práce stavebnej spoločnosti ise, s. r. o., hovoria predovšetkým jej referencie a spokojní užívatelia.

Web: http://www.ise.sk/


Ing. arch. Tereza Bartošíková / Pamiatkový ústav SR

Tereza Bartošíková sa výskumu technických a industriálnych pamiatok sa venuje dlhodobo. Vyštudovala architektúru a obnovu pamiatok na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Spolupracovala v rámci stáže aj samostatných výskumov s Výskumným centrom priemyselného dedičstva v Prahe. Podieľa sa na mapovaní a objavovaní potenciálnych technických NKP. V súčasnosti pracuje na Pamiatkovom ústave SR, kde má na starosti technické a industriálne pamiatky. Okrem výskumnej a publikačnej činnosti organizovala osvetové podujatia ako Bratislavské dni technických pamiatok a niekoľko konferencií.

Web: https://dnitechniky.wixsite.com/program/o-nas


Ing. Milota Sidorová, PhD. / WPS Prague, Goethe-Institut Praha

Facilituje, prepája a metodicky hľadá priesečníky spoločných záujmov medzi rôznorodými aktérmi tak, aby tvorili spravodlivejšie, transparentnejšie a menej konfliktné mestá. V územnom plánovaní a rozvoji mesta sa absolútne zaujíma o komplexné a premyslené mestské projekty. Zároveň veľa cestuje. Táto kombinácia predurčila praktizovanie férového urbanizmu na voľnej nohe. Čo teda robí? Rôznymi spôsobmi vylaďuje nevládne, verejné ale aj súkromné projekty v strednej a východnej Európe. Chce aby dobré mestské projekty boli strategickejšie, spravodlivejšie, lepšie argumentované.

Web: https://www.milotasidorova.com/