Info

Najväčšia predajná prehliadka nezávislej módy, dizajnu a umeleckej tvorby na Slovensku spojená s množstvom sprievodného programu. Príďte si nakúpiť jedinečnú lokálnu tvorbu priamo od autorov a užiť príjemné chvíle s rodinou či priateľmi!

🇬🇧 The biggest selling exhibition of independent fashion, design and art crafts in Slovakia with loads of accompanying program. Come and buy unique local art directly from the authors and enjoy pleasant moments with family or friends!