10. 06. 2018

KOLABO: F2 Chameleon

Spolupráca: Anna Balážová (Einhorn) + Matej Žoldoš (Slowatch | Bikes, Frames and Love)

Projekt je spoluprácou brnenskej výtvarníčky Anny Balážovej z Einhorn a Matejom Žoldošom zo Slowatch a projektu Bikes, Frames & Love. Výsledkom spolupráce je bicykel, ktorý je ukážkou schopností zúčastnených strán. Anna sa venuje airbrushu a všeobecne umeleckému lakovaniu povrchov. Matej sa pod hlavičkou Slowatch a Bikes, Frames and Love venuje bicyklom, zákazkovým, sériovým ale hlavne mestským. Tento rám stál dlho v kúte a čakal na vhodný impulz na poskladanie. Je to pomerne vzácny dráhový rám Favorit F2, ktorý sa vyrábal od 60. do 80. rokov 20. storočia a slúžil na preteky na dráhe. Anna sa postarala o špeciálny povrch, ktorý pripomína chameleóna a podobne ako ten mení farby podľa intenzity a uhlu dopadu svetla. Efekt vzniká vďaka použitiu špeciálnej farby a umne vytvoreným prechodom. Okrem chameleónového efektu má lak ešte jedno špecifikum a to skrývajúce sa a znovu sa objavujúce logo v závislosti na uhle pohľadu. Slowatch a Bikes, Frames & Love ho vyskladal kvalitnými talianskymi komponentmi, ktoré sú v duchu tradičnej dráhovej cyklistiky. Tento bicykel bol vlastne len na začiatkom spolupráce, momentálne pracuje Anna na vývoji ekologických povrchov a Slowatch a Bikes, Frames & Love ich plánuje aplikovať na bicykle. Okrem bicykla je rozšírením projektu aj test nových ekologickejších spôsobov lakovania.

Projekt získal „Cenu verejnosti“ na Urban Markete 2018 (Spring Edition).

Aký je cieľ projektu?

Cieľom projektu bolo vytvoriť bicykel s jedinečným lakom ako ukážku schopností kolaborujúcich Slowatch a Bikes, Frames & Love a Einhorn. Výsledok bol nad očakávania, lak a bicykel ako celok zaujal odbornú i laickú verejnosť. Otestovali sme si spoluprácu a vyladili lakovanie bicyklových rámov na optimum. Ďalšie realizácie sme zatiaľ však nestíhli kvôli materskej dovolenke Anny. Avšak práve táto jej nová životná situácia ju primäla posunúť jej remeslo novým smerom a začala sa zaoberať ekologickejšími technikami lakovania. Tieto budú taktiež súčasťou našej prezentácie a do budúcna by sme ich chceli využiť na povrchovú úpravu bicyklov. Tento proces by bol šetrnejší jednak k lakovníkom ale aj voči životnému prostrediu. Predĺženie sa procesu spolupráce viedla k tomu, že sme pri nej prišli na nové možnosti povrchových úprav. V tom vidíme najväčší prínos projektu.

 

Pre koho je projekt určený?

Skupina, ktorú môže projekt zaujať je väčšia ako sa na prvý pohľad môže javiť. Samozrejme, keďže išlo spočiatku hlavne o bicykel, primárne zaujme možno cyklistov. Avšak vzhľadom nato, že sa spolupráca rozvinula na výskum nových metód vytvárania povrchov, môžu jeho výsledky zaujať aj širšie spektrum odbornej verejnosti. Napríklad výtvarníkov, dizajnérov, lakovníkov či architektov.

Čo je výstupom projektu?

Výstupom projektu je jednak bicykel F2 Chameleon. Okrem toho však chceme ukázať aj pokračovanie kolaborácie a jej ďalší vývoj. Tým je hlavne výskum a testovanie ekologických možností povrchových úprav. Súčasťou boli aj ukážky prírodných materiálov, ktoré sa dajú použiť na farbenie, prírodné laky, literatúru a testy týchto prírodných postupov.

Kto je súčasťou projektu?

Za projektom stoja hlavne Anna Balážová z Einhorn a Matej Žoldoš Slowatch a Bikes, Frames & Love. Spolupráca išla hladko i keď kvôli časovej vyťaženosti trvalo skoro rok dostať bicykel do finálnej podoby. Matej sa venuje bicyklom zhruba od roku 2007, bicykel sprostredkoval, poskladal či zrepasoval viac ako 100 zákazníkom. Čo považuje za úspech je že väčšina stále jazdí a ďalšie pribúdajú. Anna ako každé dievča bola konfrontovaná s faktom, že by bolo jednoduchšie keby bola chlapec. Mohla by u otca v dielni brúsiť plechy a pripravovať karosérie na lakovanie. Miesto školy chodila častejšie do lakovne, a preto bolo prirodzené uzavrieť strednú umeleckú školu veľko-formátovými airbrushmi. S ováciami, preto nakoniec miesto lakovania lietadiel zvolila štúdium na vysokej škole v Brne. V mužskom svete si od roku 2015 hľadá vlastnú VOC free cestu v Einhorn Creative Studiu.

Foto: www.nora-jakub.sk


Čerstvé Ovocie vyhlásilo súťaž na vytvorenie produktov, ktorých podmienkou bolo, aby vznikli v spolupráci s rôznymi umeleckými a kreatívnymi odbormi, aby vznikli v tíme a boli čo najviac originálne a jedinečné. V duchu témy „spolupráca“ bolo cieľom spojiť kreatívnych ľudí z rôznych umeleckých a kreatívnych odvetví, aby vytvorili tím, ktorý pri príležitosti jarného Urban Marketu zrealizoval jedinečný produkt, či dizajn. Tieto kolaborácie boli vystavené na Fakulte architektúry a tie najlepšie aj ocenené.