24. 05. 2018

Majstrovské dielo modernej architektúry, ktoré je súčasťou kultúrneho dedičstva architekta Emila Belluša.

Už po štvrtý raz sa útočiskom Urban Marketu stáva budova Fakulty architektúry STU. Veľkorysé priestory a napojenie na park Námestia slobody sú pre jarnú edíciu ako stvorené.

Tento rok si navyše v priestoroch fakulty budete môcť pozrieť aj výstavy diplomových prác študentov ročníka 2017/2018 a víťazného ideového návrhu súťaže GOTTKO.

Študuj na FA STU.

Dnešná budova Fakulty architektúry STU sa nachádza na Námestí slobody a vznikla podľa návrhu architekta Emila Belluša, ktorý sa tiež v mnohom zaslúžil o založenie samotného architektonického vzdelávania na Slovensku. Emil Belluš budovu projektoval v rokoch 1946 až 1951, realizácia projektu sa uskutočnila v rokoch 1948 – 1953. Pôvodne slúžila ako Pavilón teoretických ústavov a boli tu priestory na výučbu fyziky, matematiky a architektúry. Sídlom výlučne Fakulty architektúry sa budova stala v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a budúci architekti sa v nej vzdelávajú až dodnes.

Z architektonického hľadiska sú na budove zreteľné tradicionálne tendencie z polovice storočia, aj keď jej priečelia sú prosté, bez ozdôb a badať tu funkcionalistické motívy. Dispozícia je symetrická, s centrálnou veľkou halou a dvoma schodiskami. Spolu s viacerými ďalšími vnútornými detailami tak pripomína okolité barokové paláce.

Hoci budova nemá takmer žiadne ozdobné prvky, v pravom krídle nájdeme na parteri sériu realistických reliéfov. Tie sa však do projektu dostali až počas realizácie, v roku 1949.