03. 08. 2019

Nežne o nežnej – diskusia o ´89

Ako písať o revolúcii? Čo ešte nebolo povedané o 89-om? A prečo sa k tejto téme po troch dekádach vlastne vracať? 

Aj o tom sa bude moderátor Laco Oravec rozprávať s tvorcami troch nových kníh súvisiacich s Nežnou revolúciou. Hostia: Jana H. Hoffstädter a Michal Hvorecký (Nežný komiks), Zuzana Palovič (Czechoslovakia: Behind the Iron Curtain), Jakub Pohle (Mojich tridsať rokov).


Nežne o nežnej – diskusia o ´89
Hostia: Jakub Pohle | Michal Hvorecký | Zuzana Palovič | Jana H. Hoffstädter
Moderuje: Laco Oravec
Organizuje: literarnyklub.sk
Deň | Čas: Sobota (10.8.) | 12:30
Miesto: Rádio_FM Urban Market Hangárna Grape Festivale


Jakub Pohle 
Jakub Pohle je aktivista, investigatívny bloger, stand-up komik, hudobník, člen platforiem Za slušné Slovensko a Nie v našom meste, a známy je tiež ako Malý cynik – admin satirickej stránky Málo cynizmu na toto mesto. Je autorom eseje v zbierke Mojich tridsať rokov venovaných výročiu Nežnej revolúcie. 

Michal Hvorecký 
Michal Hvorecký (1976) vyštudoval estetiku. Píše poviedky, romány a publicistiku. Jeho knihy vyšli v prekladoch do mnohých jazykov. Pracuje v Goetheho inštitúte. Venuje sa aj tvorbe pre deti a prekladá z nemčiny. Žije s rodinou v Bratislave.

Zuzana Palovič 
Zuzana Palovič je dcéra slovenských emigrantov. Narodila sa za železnou oponou, jej rodina však ušla pred komunistickým režimom a usadila sa v Kanade. Detstvo strávila na „Východe”, vyrastala a vzdelávala sa však na „Západe”, co jej dáva jedinečný náhlad do oboch svetov a ich vedomia. Zuzana žila v desiatich krajinách na štyroch kontinentoch, čo sa podpísalo pod jej túžbu spoznávať svet a Slovensko. Študovala v Kanade, USA, v Holandsku a napokon vo Veľkej Británii, kde dokončila doktorát v obore migrácia. Potom sa však vrátila na Slovensko a založila neziskovú organizáciu Global Slovakia. Tento rok vydáva tretiu publikáciu Československo za železnou oponou. Tento spomienkový projekt si pripomína a oslavuje odkaz Nežnej revolúcie pri príležitosti jej tridsiateho výročia. Kniha vyjde v novembri 2019. 

Jana H. Hoffstädter
Jana H. Hoffstädter založila a vedie vydavateľstvo E.J. Publishing. Vyštudovala na Viedenskej univerzite politické vedy a pracovala v Denníku SME ako redaktorka zahraničného spravodajstva. Dnes sa venuje prekladu z nemeckého jazyka, autorskému písaniu a editovaniu. Donedávna tiež pracovala ako lektorka nemeckého jazyka so špecializáciou na vzdelávanie dospelých. Momentálne si od učenia dopriala voľno a naplno sa venuje vydavateľstvu. Jana je autorkou knižky pre deti Cesta na svet a pracuje na ďalších detských publikáciách. Občas prispieva do online magazínu Kurník.

Laco Oravec 
Laco Oravec je občiansky aktivista na voľnej nohe. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Civilnú službu absolvoval vo feministickom združení žien Fenestra, ktoré sa venuje obetiam násilia páchaného na ženách a deťoch. Neskôr 15 rokov pracoval v Nadácii Milana Šimečku, prevažne ako programový riaditeľ. Dnes spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami a iniciatívami. Venuje sa ľudským a menšinovým právam, multikulturalizmu, spoločenským inováciám a verejným politikám. Je členom Rady Vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.


Medzi hlavné aktivity literarnyklub.sk patrí: Literárny stan Pohoda, Literárne kluby nielen v KC Dunaj, ale aj v kultúrnych centrách na celom Slovensku. OZ je takisto spoluorganizátorom literárnych súťaží Poviedka, hlavným organizátorom medzinárodnej súťaže Básne a BRaKu – Bratislavského knižného festivalu. Spolupracuje s Literárnym informačným centrom, Slovenskými inštitútmi v zahraničí, s katedrami slovakistiky v celej Európe a s radou rešpektovaných literárnych a vzdelávacích inštitúcií, univerzít a knižníc.