01. 08. 2019

Patriotizmus v umení

Akýmsi nepísaným spoločenským pravidlom je už od nepamäti „niekam patriť“. Definujeme seba samých na základe rasy, orientácie, náboženstva či miesta, odkiaľ pochádzame alebo v ktorom bývame. O patriotizme v mnohých podobách sa budú spolu rozprávať Paulina Ebringer (zastupujúca kurátorstvo a odborný pohľad na umenie), Tero Abaffy (ilustrácia, maľba, socha), Palko Bartoš (grafický dizajn a odevná značka Bratiska), Martin Varga (architektúra). Prečo je nestarnúcim trendom vytváranie identity v rámci ľudstva, ako s tým spojiť umenie a ako ho následne dostať medzi široké publikum?


Patriotizmus v umení
Hostia: Paulína Ebringerová | Tero Abaffy | Palko Bartoš | Martin Varga
Moderuje: Elégia Štrbová
Organizuje: Čerstvé Ovocie
Deň | Čas: Piatok (9.8.) | 15:30
Miesto: Rádio_FM Urban Market Hangárna Grape Festivale


Paulína Ebringerová
Paulína je absolventkou produktového a interiérového dizajnu na Fakulte architektury STU v Bratislave. Absolvovala medzinárodné mobility v Metropolitan museum of art New York a Rijksmuseum Amsterdam. Pôsobí na Fakulte architektúry STU v Bratislave ako vedecko-vyskumný pracovník v oblasti prezentácie umenia, dizajnu a architektúry. Pracuje v oblasti kreatívnych eventov, prezentácií diel prostredníctvom moderných technológií a kurátorstva. Patrí k zakladateľom Freshmen´s Gallery. V rámci diskusie ponúkne komplexný pohľad na aktuálne umenie v spojení s patriotozmom. 

Tero Abaffy
Maliarka, ilustrátorka a sochárka Tero pracuje s motívom ženského tela. Séria s názvom PIČURDY zobrazuje kombináciu vnímania ženy ako modly či svätine, a naopak obraz súčasnej ženy, ktorá sa skrýva za vyumelkovanými pózami. Na sociálne siete vešiame to, čo chcú naši priaznivci vidieť a nie realitu. Na to odkazuje aj Tero Abaffy. Tvrdí, že keby bola mužom, kreslí mužov, no nakoľko vie situáciu posúdiť iba v rámci svojho pohlavia, prostredníctvom vizuálneho umenia komunikuje súčasnú problematiku ženstva. Tá tu bola odjakživa – napríklad religiózne motívy odkazujú na Pannu Máriu, ku ktorej sa vzhliadalo (i vzhliada) ako na symbol čistoty. Prehliada sa však skutočnosť, že porodila bez toho, aby tomu predchádzal akt oplodnenia. Či už teda hovoríme o minulosti alebo aktuálnej dobe, skutočná žena bola vždy ukrytá pod vrstvami umelej dokonalosti…

Palko Bartoš
Grafický dizajnér, spoluvlastník odevnej značky Bratiska, priestorov Bless Studio a takisto nadšenec pre Kvalitný slang, ktorý je jeho voľnočasovou grafickou aktivitou – v ňom spája typológiu so slovom. Na patriotizmus sa pozrie z pohľadu dizajnéra, ktorý rád reflektuje súčasnú situáciu na Slovensku a v zahraničí, takisto cez Bratisku, vďaka ktorej sa verejnosť identifikuje miestom svojho bydliska alebo cez spomínaný slang.

Martin Varga
Do sekcie vizuálneho umenia zaraďujeme aj achitektúru. V téme patriotizmu je to hlavne architektúra, s ktorou spájame miesto narodenia, pôsobenia či dobu, v ktorej žijeme. Preto sme pozvali aj Martina Vargu – doktoranda na Ústave dejín a teórie architetúry a obnovy pamiatok. Je členom o.z. Archimera, ktorého aktivity smerujú k propagácií a popularizácií architektúry prostredníctvom verejných výstupov. Momentálne pracujú na vydaní knihy Architektúra starostlivosti, ktorá sa zaoberá slovenskými kúpeľmi z obdobia 20. storočia. Martin sa takisto venuje zachovaniu hradu v Uhrovci a spolupracuje s architektonickým štúdiom „ô“. Rozpovie, prečo je nevyhnutné zachovať staré a nebudovať len nové, čo o nás hovorí architektúra a takisto ako záchranu pamiatok odkomunikovať s verejnosťou tak, aby bola téma obsahovo aj vizuálne atraktívna.


Neziskovú organizáciu Čerstvé Ovocie tvorí partia kamarátov, ktorých spája záujem o dizajn, módu, umenie a hudbu, ako aj chuť prispievať svojou aktivitou k oživeniu kultúrnej scény nielen v Bratislave. Okrem Urban Marketu má ČO v talóne aj ďalšie podujatia, napr. I <3 LOKAL, JUST PLAYIN’, SINGULARCH či rubriku Čerstvé Ovocie_FM.