Archtung’s Pop-up bar

Archtung’s Pop-up bar je študentská kaviareň a bar vytvorený tímom Archtung pri príležitosti výročia 40-70 na FA STU.

Bar sa pri príležitosti Urban Marketu bude nachádzať na terase pri aule Emila Belluša, ktorá sa otvorila po dlhej dobe ako výsledok školských zásahov. Ich ideou je vytvoriť priestor pre študentov, pedagógov ale i verejnosť pomenovať a prezentovať svoje nápady na zlepšenie fungovania Fakulta architektúry STU.

Priestor sa snaží prilákať návštevníkov a ponúknuť im plnohodnotný a kvalitný na diskusie, prezentácie, výstavy a v neposlednom rade na oddych a trávenie voľného času. Bar ponúka to, čo nám, ako študentom na škole vždy chýbalo. Príjemnú obsluhu a posedenie. Dobrú kávu, limonády, koláče a nejaký snack. Vo večerných hodinách k programu pivo a víno.

Archtung‚s Pop-up bar