ARTFORUM

Slovenská značka ARTFORUM je tu s vami už 24 rokov. Po celý čas sa venujeme kvalitnej literatúre predajom v našich kníhkupectvách a vydávaním kníh.
Vydávanie kníh sa v Artfore začalo presne tak, ako viaceré dôležité kroky v našich životoch – otázkou: prečo to neurobiť? Začali sme teda vydávať knihy, ktoré nám na pulte najviac chýbali a chceli sme ich tam mať. A pretože pre nás kniha nie je len spotrebný materiál, ale životná nutnosť, venujeme každej jednej takú pozornosť, akú si podľa nás zaslúži. Našou snahou nie je vydávať tisícky kníh. Naše vydavateľské plány sú — čo do množstva — skromné. Vydávame len niekoľko kníh ročne, no záleží nám na tom, ako vyzerajú, ako sa čítajú, aký je ich obsah aj forma. Ak postupne vznikne na slovenskom knižnom trhu nezameniteľná a výrazná stopa v podobe kníh, ktoré ponúkajú dobrodružstvo myslenia, má naše vydavateľské úsilie zmysel.

www.artforum.sk

kategória: papier, fotka, knihy, časopisy