Artoška

Artoška je galériou súčasného slovenského umenia, ktorej cieľom je ukázať a podporiť mladé slovenské talenty nielen na Slovensku, ale predovšetkým v zahraničí. Diela mladých umelcov si môžete zakúpiť, čím podporíte rozvoj a tvorbu konkrétneho autora. Limitované edície v počte 10 kusov z jedného umeleckého diela získate v cene od 50 do 100 eur. Víziou Artošky je priniesť kvalitné umelecké diela do Vašich domovov a vzbudiť záujem širokej verejnosti o súčasné slovenské umenie.

Ponuka predajnej galérie Artoška je určená všetkým milovníkom kvalitného slovenského umenia, ktoré by malo byť súčasťou aj Vášho domova. Víziou Artošky je priniesť kvalitné umelecké diela do Vaších domovov a vzbudiť záujem širokej verejnosti o súčasné slovenské umenie.

www.artoska.sk