Asociácia kultúrnych časopisov

Kultúrne, umelecké a nezávislé časopisy informujúce pútavým obsahom a vizuálnou kvalitou o aktuálnom dianí v oblastiach svojho zamernia.

Pyré
Sme skupina priateľov, ktorých tak veľmi bavilo deliť sa o zážitky a zaujímavosti súvisiace z dobrým jedlom, že sa rozhodli objavené poznatky aj zatiaľ neobjavené nápady šíriť ešte ďalej. Nejde nám pritom vôbec len o chuť na tanieri, ale aj o design, vďaka ktorému jedlá svietia farebnejšie, o cestovanie, vďaka ktorému voňajú pestrejšie a hlavne o ľudí, s ktorými sa dá vychutnať najlepšie. Snažíme sa pozerať na jedlo ako na súčasť našej kultúry, skúmať jeho geografiu, sociológiu, antropológiu a aj politiku. Dobré jedlo je pre nás spojením prirodzenosti, tradície, lokálnosti a sezónnosti s odvahou experimentovania, a taký má byť aj náš magazín: moderný, ale rešpektujúci tradície, sofistikovaný, ale nie nasilu.

Flash Art
Hlavním posláním české a slovenské edice mezinárodně uznávaného časopisu Flash Art je kromě zprostředkovávaní aktuálních informací systematická podpora rozvoje kritického a teoretického myšlení v rámci současného umění a také nepřetržité informační výměny domácího výtvarného dění s mezinárodní uměleckou scénou.

Kinečko
KINEČKO je dvojmesačník, ktorý odráža kinematografiu v súčasných a premenlivých súvislostiach, priblíži hlbšie a nekonformné vnímanie filmu širšiemu publiku, podporuje písanie o filme, ako relevantnú súčasť živej kinematografie. Slúži ako zdroj informácií a priestor pre otvorenú ale zároveň fundovanú diskusiu súčasnej filmárskej obce a filmovej kritiky. Cieľovou skupinou KINEČKA sú filmoví profesionáli, študenti, účastníci filmových festivalov, členovia filmových klubov, skutoční milovníci filmu bez hraníc, záujemcovia o (od)vážnejší pohľad na dianie v súčasnej kinematografii.

Vlna
Vlna sa orientuje na aktuálne trendy vizuálneho umenia, kinematografie, divadla, literatúry, hudby, tanca a nových médií. Zachytáva aj širšie kultúrne súvislosti – sociálne projekty, politický kontext kultúry a iné. Súčasťou magazínu je jedinečná fotodokumentácia, cd a dvd prílohy, súčasné pôvodné aj zahraničné divadelné hry, recenzie, rozhovory, poviedky, básne, riporty z významných filmových či divadelných festivalov. Časopis definuje vlastný grafický jazyk a dáva priestor progresívnej grafike.

Profil
Časopis založený v roku 1990, je najstarším špecializovaným odborným periodikom pre oblasť výtvarného umenia na Slovensku. Vychádza v periodicite 4 čísla ročne.

Egraeš Magazín
Egreš magazín je rodinný magazín, avšak pod slovom rodinný sa neskrývajú témy, ktoré sú určené výhradne iba pre rodičov. Toto slovo v nás evokuje niečo, čo v sebe nesie kúzlo rodinnej a komornej atmosféry a okrajové žánre. Egreš magazín je určený pre každého, kto má rád dizajn, remeslo, ilustráciu, fotografiu a témy spojené s ekologickými myšlienkami. Svojich pár stránok si u nás nájdu i deti, ale takisto mladí či starší ľudia. Magazín Egreš je jednoducho spoločník do rodín i nerodín.

Designum
Časopis Designum je jediný odborný časopis na Slovensku s vyše dvadsaťročnou tradíciou, ktorý sa orientuje na všetky oblasti dizajnu. Prináša štúdie, tematické bloky, eseje, rozhovory, recenzie, podnety a inšpirácie, a to ako zo súčasnosti, tak aj z našej histórie. Vytvára ideálny priestor pre popularizáciu odboru dizajnu a všetkých súvisiacich disciplín. Predstavuje názory a prácu zaujímavých dizajnérov a výrobcov, informuje o významných svetových dizajnérskych podujatiach, dáva priestor aj teórii. Je určený pre širokú verejnosť, ale najmä pre dizajnérov, študentov dizajnu, architektov, výrobcov, teoretikov, pedagógov, manažérov, umeleckých remeselníkov, obchodníkov a ľudí, ktorí majú radi dizajn. Má anglické summary. Od roku 2014 vychádza 4x ročne v na 88 stranách, s novou grafickou úpravou.

kategória: dizajn