Bakery Boards

Vyrábam ekologicky longboardy, hlavne na cestách – všetko vybavenie potrebné na výrobu mám v aute – aby som mohol cestovať, kam sa mi zachce a pri tom vyrábať. Snažím sa šíriť myšlienku DYI, že človek si môže vyrobiť čokoľvek a kdekoľkovek. Zároveň je mojím cieľom robiť osvetu medzi ľuďmi ohľadom zodpovednosti voči prírode a našej vlastnej sebeckosti.

Bakery Boards