BARsKDE

BARsKDE je pohyblivý BAR s otvorenou kuchyňou, ktorý prináša svetové streetfoodové šmaky. Prichádzame na štyroch kolesách a festivalujeme s Vami!

www.facebook.com/Barskde