Bolo Nebolo

Krásne veci, vytvorené v minulosti, ktoré strácajú svoje využitie v prítomnosti, no my nechceme aby sa na ne zabudlo. O tom je Bolo Nebolo. V Československu fungovalo mnoho fabrík na výrobu zápaliek, ktoré boli určené pre domáci aj zahraničný trh. Väčšina z nich zanikla, no ostali tu po nich zápalkové nálepky, ako najmenšia forma reklamného plagátu.