Čierne diery

Čierne diery popularizujú priemyselné pamiatky a iné zabudnuté miesta Slovenska. Vyše tri roky cestujú po krajine, fotia, píšu, tvoria grafiky, mapy, časopisy, chystajú knihu.

Čierne diery