Činčuáčik

Činčuáčik je pojazdné detské kníhkupectvo. Na našom tricykli vozíme kvalitné detské knihy, ktoré precízne vyberáme a podrobne čítame. Knihy, ktoré sú pekné vnútrom i obalom, s pridanou hodnotou a ktoré sa často venujú i citlivým či spoločenským témam. Okrem predaja sa venujeme aj čítaniu pre deti v parkoch, nemocniciach, detských domovoch či kaviarňach. Spolupracujeme aj s množstvom vydavateľstiev, knižníc či združeniami na podporu čítania u detí.