City Folklore

City Folklore je filozofia, na ktorej začiatku a konci stojí mesto. Prešla si subkultúrnou výchovou, v ktorej je mesto matkou, kolískou ale aj detským ihriskom. Je to nekonečná inšpirácia. Dáva priestor sa prejaviť a odlíšiť. Môžeme sa v ňom schovať, cítiť sa slobodne a nespútane, vyniknúť ako aj splynúť.  Je to galérie  života, v ktorej  všetci spoločne spoluvytvárame a formujeme jeho dušu.

www.cityfolklore.com