City Folklore

City Folklore je filozofia na ktorej počiatku a konci stojí mesto. Prešli subkultúrnou výchovou, v ktorej je mesto matkou, kolískou i detským ihriskom. Je to bezbrehá inšpirácia. Dáva im priestor sa prejaviť a odlíšiť. Môžno sa v ňom schovať, cítiť sa slobodne a nespútane, vyniknúť i splynúť. Je to galéria života, v ktorej všetci spoločne vytvárame a formujeme jeho dušu.