City Folklore

City Folklore odráža náš životný štýl. Metan City (Ostrava/CZ) bolo naším pieskoviskom. Inšpiruje nás dodnes a spoločne s ďalšími impulzmi prichádzajúcimi s graffiti komix, ďalekého východu a tradičných folklórnych foriem. Nachádza priesečník v našom outfite. Hľadáme nezaužívané spojenia. Sme tým posadnutí.

www.cityfolklore.com

kategória: móda