Designum

Časopis Designum, vydávaný Slovenským centrom dizajnu, je nekomerčné printové médium a odborné periodikum, vydávané od roku 1994. Orientuje sa na všetky oblasti dizajnu a dôraz kladie na nadčasovosť. Na stránkach Designumu sa koncentrujú aktuálne informácie o súčasnom dizajne na Slovensku aj v zahraničí, teoretické reflexie problematiky, či pravidelné rubriky z histórie dizajnu. Magazín prezentuje názory aj prácu zaujímavých dizajnérov a výrobcov, informuje o významných svetových dizajnérskych podujatiach. Okrem toho definuje progresívne tendencie aj nové formy uvažovania o dizajne súčasnosti aj budúcnosti.

www.sdc.sk

kategória: papier, fotka, knihy, časopisy