Divadelný ústav

Poslaním Divadelného ústavu je najmä uchovávanie divadelného umenia a jeho prezentácie prostredníctvom širokej palety projektov a aktivít. Vydáva tiež pôvodnú a svetovú odbornú literatúru a divadelné hry slovenských i zahraničných autorov.

Divadelný ústav