Egreš Magazín

Egreš magazín je rodinný magazín, avšak pod slovom rodinný sa neskrývajú témy, ktoré sú určené výhradne iba pre rodičov. Toto slovo v nás evokuje niečo, čo v sebe nesie kúzlo rodinnej a komornej atmosféry a okrajové žánre. Egreš magazín je určený pre každého, kto má rád dizajn, remeslo, ilustráciu, fotografiu a témy spojené s ekologickými myšlienkami. Svojich pár stránok si u nás nájdu i deti, ale takisto mladí či starší ľudia. Magazín Egreš je jednoducho spoločník do rodín i nerodín.

www.egresmagazin.sk

kategória: papier, fotka, knihy, časopisy