Faculty shop

Parlament je študentská organizácia FA STU zložená zo študentov 1. až 6. ročníka. Sú organizátormi Beánie architektov, diskusií na FA STU a Cyklofakulty. Zabezbečujeme informovanosť študentov o dianí na FA STU, vydávame školský časopis TOTO. Pre tento ročník sme si pripravili kolekciu tričiek, tašiek a drobných predmetov charakterizujúcich život na FA STU. Pajcuj-pajcuj-vykrúcaj-vykrúcaj.

www.facebook.com/spfastu