Fakticky

Odlievame šperky z betónu. Fascinuje nás krása surových minerálov a drahých kovov v kontraste s indrustriálnou povahou betónu.           

www.fakticky.eu