Fakticky

Odlievame šperky z betónu. Fascinuje nás krása surových minerálov a drahých kovov v kontraste s industriálnou povahou betónu.

Fakticky