Flash Art Czech and Slovak Edition

Časopis Flash Art CZ/SK dlhodobo zastáva pozíciu najvýraznejšieho periodika o súčasnom výtvarnom umení na Slovensku a v Českej republike. Vychádza od roku 2006. Hlavným poslaním českej a slovenskej edície medzinárodne renomovaného svetového časopisu Flash Art CZ/SK je popri sprostredkovávaní aktuálnych informácií, systematicky podporovať rozvoj kritického a teoretického myslenia v rámci súčasného umenia a umožňovať permanentnú informačnú výmenu slovenského výtvarného diania s medzinárodnou umeleckou scénou. Flash Art CZ/SK vychádza štyrikrát ročne, v češtine a slovenčine. V rokoch 2011 a 2013 vyšli špeciálne čísla časopisu v anglickom jazyku. Rozsah časopisu je 64 strán /v prípade dvojčísla 72 strán/, predajná cena je 150 CZK/5,50 €. Šéfredaktorkou je Lýdia Pribišová.

www.flashart.cz