Flash Art

Hlavným poslaním českej a slovenskej edície renomovaného medzinárodne renomovaného svetového časopisu FLASH ART je popri sprostredkovávaní aktuálnych informácií, systematicky podporovať rozvoj kritického a teoretického myslenia v rámci súčasného umenia a umožňovať permanentnú informačnú výmenu slovenského výtvarného diania s medzinárodnou umeleckou scénou.

www.facebook.com/flashartczsk

kategória: papier, fotka, knihy, časopisy