Gamča (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava)

Gamča (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava) je osemročné a štvorročné štátne gymnázium s matematickými a všeobecnými triedami v centre Bratislavy s históriou od roku 1626.