Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Gamča (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava) je osemročné a štvorročné štátne gymnázium s matematickými a všeobecnými triedami v centre Bratislavy s históriou od roku 1626.

www.gamca.sk