Hento Toto

Hento Toto je značka, ktorá teší a pomáha. Originálna, vtipná a zároveň iná, lebo v sebe nesie myšlienku, sociálny rozmer. Hento Toto je totiž skupinka 10 dospelých kamarátov s mentálnym postihnutím, ktorí v spolupráci s kamarátmi profesionálmi kreslia a robia grafické návrhy, aby z nich mohli vzniknúť veselé dizajnové produkty pre radosť. Vytvárame našim kamarátom s mentálnym postihnutím priestor na pracovnú realizáciu, umožňujeme verejnosti spoznať konkrétnych ľudí s mentálnym postihnutím a zároveň sa snažíme o sociálne podnikanie, ktorým by sme mohli samofinancovať naše denné centrum.

Bol raz jeden človek / HENTO TOTO