Jano Sajkala

Každá vytvorená vec komunikuje. Na začiatku s kupujúcim, a potom neskôr, vrámci nositeľa aj s okolím. Vediem rozhovor.

Jano Sajkala