Jano Sajkala

Jano Sajkala študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Ateliéri kov a šperk a na Katedre socha, objekt, inštalácia. Venuje sa tvorbe autorských šperkov z drahých i farebných kovov či iných materiálov, kinetickým objektom a plastikám, dizajnérskym solitérom a kresbe. V rokoch 2006 – 2014 bol každoročne autorom a tvorcom cien Via Bona Slovakia pre Nadáciu Pontis. Jeho návrh bol víťazným v súťaži o toto ocenenie, ktorú spoluorganizovala Nadácia – Centrum súčasného umenia v roku 2005.

Pobyt v ateliéri je pre Jana Sajkalu bytostnou záležitosťou a nevyhnutnou potrebou. Samotnú prácu a dotyk s materiálom považuje za meditatívnu činnosť.

Facebook Jano Sajkala

kategória: šperk