Juhasz Marta Jewelry

Spolupráca mien Kristína Ptačin, Marta Juhász a Mya Javorkova sa vyvinula veľmi plynulo z priateľstva, spoločných názorov, cítenia a príjemných posedení pri káve. Každá pracuje s iným médiom. Kristína sa venuje odevnému dizajnu a redizajnu, zameriava sa na čisté línie a tvary, ktoré sa dajú rôznym spôsobom kombinovať a vytvára tak nové. Marta tvorí šperky z rôznych materiálov no predovšetkým pracuje s hliníkom, rada experimentuje a hľadá nové techniky spracovania kovov a plastov. Ako tvorcu ju napĺňa, keď môže dať nový zmysel starým veciam. Mya pracuje s drevom, z ktorého vytvára a pretvára rôzne úžitkové a aj výtvarné objekty či šperky. Dôležitá je pre ňu hra s náhodou a autenticita materiálu.

Všetky tri dizajnérky spája nielen potreba experimentovať, ale aj snaha produkovať čo najmenej odpadu. Prípadne ho znovu spracovať do čohosi zmysluplného. Ich práca sa takto prirodzene prepája vo viacerých líniách čoho výsledkom je vizuálna súhra, ktorá je aj odzrkadlením ich kamarátstva.

Juhasz Marta Jewelry