kafka

Pod značkou kafka vznikajú menšie i rozsiahlejšie nadväzujúce kolekcie, ktorých charakteristickými znakmi sú jednoduchosť, čistota tvarov a línií, hľadanie nových tém a foriem ich spracovania. Inšpiráciou je príroda, ľudské telo a záľuba v geometrických prvkoch.

kafka