Kapitál – angažovaný mesačník

Kapitál je kultúrno-spoločenský mesačník, ktorý vychádza od októbra 2017. Za cieľ má prinášať kvalitnú a najmä kritickú publicistiku, odvážny a kreatívny vizuálny prejav, a novú domácu i zahraničnú umeleckú tvorbu. Za prvý rok existencie publikoval takmer štyristo článkov od viac než stopäťdesiatich autoriek a autorov. Najmä eseje, rozhovory, recenzie, kritiky, úvahy či pôvodná umelecká tvorba, a to od autorov z 15 rôznych krajín. Okrem vydávania časopisu sa za ostatný rok venoval kolektív Kapitálu i organizovaniu kultúrnych podujatí (viac než 25 podujatí po celom Slovensku – diskusie, koncerty, prednášky, premietania atď). Týmto projektom sa uchádzame o možnosť pokračovať vo vydávaní časopisu Kapitál a jeho ďalšom rozvoji. V roku 2019 vydáme 12 tématických čísel v tlačenej forme aj na webstránke, na ktorej chceme rozvíjať aj nové funkcionality. Časopisom chceme dávať priestor aj hlasom, ktoré tak často nezaznievajú a ktoré v médiách chýbajú – hlasom minoritným, marginalizovaným, nekonvenčným.           

www.kapital-noviny.sk