Kresky

Kresky sú designové dočasné tetovačky, vymyslené, nakreslené a vytlačené na Slovensku.

www.kresky.sk