Kresky

Kresky sú dizajnové dočasné tetovačky, vymyslené, nakreslené a vytlačené na Slovensku.   

www.kresky.sk