Lebo Mädveď

Lebo Mädveď vytvára dizajnové hry, ktoré majú vzdelávací charakter.

Našim cieľom je poskytnúť príležitosti pre vzdelávanie, pomáhať ľuďom rozvíjať vedomosti, schopnosti a porozumenie netradičnou, hravou a peknou formou.

WEB