LiliEn

Široko spektrálne zameranie: maľba/socha/objekt/design-redesign/fashion/iinteriéri/exteriér – od sketchov a malieb na plátna až po veľkoplošné streetarty – od redesignov bicyklov až po designy bytov. Motto:“nehľadám sa“.

Pre každého koho zaujíma výtvarne umenie/handmade/design.

LiliEn re-produkt Facebook Page