MALLUM

Podstatu značky vyjadruje jej samotný názov. MALLUM v preklade z latinčiny znamená zlo vo svojej čírej podobe, zároveň znamená aj jablko ako symbol poznania a schopnosti rozoznať dobro od zla. Kniha Genezis pojednáva o tomto slovnom paradoxe veľmi doslovne. Opisuje hada, provokatéra, ktorý ponuka Eve dar slobodnej vôle so slovami „V deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ Eva prijíma ponuku, pácha prvý ľudský hriech. Názov a logo priamo odkazujú k tomuto mytologickému motívu, ktorý je pre filozofiu značky východiskový. MALLUM je novodobým prevtelením hadovho posolstva, pretože stotožňovanie slobodnej vôle s niečím výsostne zlým nie je vecou len dávnej minulosti. Poučme sa z minulosti a použime svoje pocity krivdy ako hybnú silu pre vlastný úspech.

Naším cieľom je prostredníctvom našich kolekcií oblečenia nastaviť súčasnej spoločnosti zrkadlo. Inšpirovaný historickými udalosťami kedy vedci, umelci, myslitelia, ale aj obyčajní ľudia zažívali trýzeň za svoje voľnomyšlienkárstvo, sme sa rozhodli provokovať. Odhryznúť z jablka poznania po druhýkrát a vytvárať produkty ukazujúce aj naše temné stránky, ktorých sa nemusíme báť, ale naopak poučiť sa z nich. Sme mladá značka, ktorá má ambície napredovať, rozvíjať sa a vytvárať nové produkty.

V súčasnej dobe aktívne nadväzujeme vzťahy s odevnými návrhármi a krajčírmi na tvorbe originálnych strihov. Cieľom je vytvárať kvalitné oblečenie s naším jedinečným temným nádychom. Pridanou hodnotnou je myšlienkový koncept, ktorý stojí za oblečením. Chceme vytvoriť vlastnú filozofiu, s ktorou sa ľudia môžu stotožniť. Robíme to tak, ako to ľudstvo robilo vždy – pomocou príbehov a rozprávaní. Každá kolekcia je previazaná s daným naratívom. Dizajn nemožno oddeliť od myšlienky a myšlienku nemožno oddeliť od dizajnu.

Pri tvorbe našich dizajnov sme si položili otázku „budú mať ľudia odvahu nosiť naše oblečenie?“ Orientujeme sa totiž prevažne na čierne, čiernobiele variácie a odtiene farieb, ktoré v niektorých prípadoch kombinujeme s výraznými farebnými detailmi. Naše názory a myšlienky vkladáme do dizajnov potlačí tričiek. Chceme sa stať protiváhou ostatným s MALLUM-om po boku ako kritikom spoločnosti. Veríme, že naša kolekcia a celkovo značka je určená pre ľudí s odvahou, pre ľudí, ktorí sa radi vymykajú konvenciám. Ľudí, ktorí si po kúpe nášho produktu neoblečú len odev, ale zároveň si oblečú znak svojej odvahy a presvedčenia. Oblečú si znak MALLUM. Produktová rozmanitosť je naším prvoradým cieľom. Začali sme pomerne jednoducho – vydaním prvej kolekcie dvanástich tričiek, pričom kladieme dôraz jednak na kvalitu potlačí, na ktorú sme prísni a zároveň na kvalitu materiálového zloženia. Postupne v priebehu roka máme naplánovaných niekoľko vydaní, pričom už nasledujúci release nebude obsahovať len tričká, ale aj množstvo iných zaujímavých a originálnych kúskov.

www.mallum-store.com