MALLUM

Podstatu značky vyjadruje jej samotný názov. MALLUM v preklade z latinčiny znamená zlo vo svojej čírej podobe, zároveň znamená aj jablko ako symbol poznania a schopnosti rozoznať dobro od zla. Kniha Genezis pojednáva o tomto slovnom paradoxe veľmi doslovne. Opisuje hada, provokatéra, ktorý ponuka Eve dar slobodnej vôle so slovami „V deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ Eva prijíma ponuku, pácha prvý ľudský hriech. Názov a logo priamo odkazujú k tomuto mytologickému motívu, ktorý je pre filozofiu značky východiskový. MALLUM je novodobým prevtelením hadovho posolstva, pretože stotožňovanie slobodnej vôle s niečím výsostne zlým nie je vecou len dávnej minulosti. Poučme sa z minulosti a použime svoje pocity krivdy ako hybnú silu pre vlastný úspech.           

www.mallum-store.com