MALLUM

Podstatu značky vyjadruje jej samotný názov. MALLUM v preklade z latinčiny znamená zlo vo svojej čírej podobe, zároveň znamená aj jablko ako symbol poznania a schopnosti rozoznať dobro od zla. Sme novodobým prevtelením tohto posolstva, pretože stotožňovanie slobodnej vôle s niečím výsostne zlým nie je vecou len dávnej minulosti. Poučme sa z minulosti a použime svoje pocity krivdy ako hybnú silu pre vlastný úspech.

WEB