MALLUM

Podstatu značky vyjadruje jej samotný názov. MALLUM v preklade z latinčiny znamená zlo vo svojej čírej podobe, zároveň znamená aj jablko ako symbol poznania a schopnosti rozoznať dobro od zla. Kniha Genezis pojednáva o tomto slovnom paradoxe veľmi doslovne. Opisuje hada, provokatéra, ktorý ponuka Eve dar slobodnej vôle so slovami „V deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ Eva prijíma ponuku, pácha prvý ľudský hriech. Názov a logo priamo odkazujú k tomuto mytologickému motívu, ktorý je pre filozofiu značky východiskový. MALLUM je novodobým prevtelením hadovho posolstva, pretože stotožňovanie slobodnej vôle s niečím výsostne zlým nie je vecou len dávnej minulosti. Poučme sa z minulosti a použime svoje pocity krivdy ako hybnú silu pre vlastný úspech.

Naším cieľom je prostredníctvom našich kolekcií oblečenia nastaviť súčasnej spoločnosti zrkadlo. Inšpirovaný historickými udalosťami kedy vedci, umelci, myslitelia, ale aj obyčajní ľudia zažívali trýzeň za svoje voľnomyšlienkárstvo, sme sa rozhodli provokovať. Odhryznúť z jablka poznania po druhýkrát a vytvárať produkty ukazujúce aj naše temné stránky, ktorých sa nemusíme báť, ale naopak poučiť sa z nich. Sme mladá značka, ktorá má ambície napredovať, rozvíjať sa a vytvárať nové produkty.

V súčasnej dobe aktívne nadväzujeme vzťahy s odevnými návrhármi a krajčírmi na tvorbe originálnych strihov. Cieľom je vytvárať kvalitné oblečenie s naším jedinečným temným nádychom. Pridanou hodnotnou je myšlienkový koncept, ktorý stojí za oblečením. Chceme vytvoriť vlastnú filozofiu, s ktorou sa ľudia môžu stotožniť. Robíme to tak, ako to ľudstvo robilo vždy – pomocou príbehov a rozprávaní. Každá kolekcia je previazaná s daným naratívom. Dizajn nemožno oddeliť od myšlienky a myšlienku nemožno oddeliť od dizajnu.

MALLUM