mamám

Radi by sme Vám predstavili našu značku MamáM 🙂 S láskou sme ju vytvorili pre nás, ale aj pre Vás / všetkých rodičov. Naším produktom sú predovšetkým obojstranne využiteľné kartičky pre detičky každého veku. Tieto pomôžu naším drobcom ľahšie spoznávať svet okolo seba a zároveň tráviť čas s rodičmi zábavnou formou.

Kartičky ako materiál vedia podporiť rozvoj zmyslového vizuálneho vnímania, matematického myslenia detí, rozvíjajú a upevňujú slovnú zásobu, ale najmä upevňujú vzťah s rodičom 😊 Momentálne máme k dispozícii 3 základné dizajny / zeleninu, ovocie a tvary – tieto učia detičky rozoznávať základné druhy ovocia a zeleniny, farby alebo geometrické tvary. Všetky sú určené pre úplne najmenších novorodencov, ale aj starších predškolákov / školákov. Zároveň vedia slúžiť ako pekná dekorácia každej detskej izbičky. V budúcnosti plánujeme rozšíriť sortiment o rastlinky, abecedu, ľudské telo, nákupné kartičky, vesmír… 

Naša značka ponúka jedinečný autorský dizajn / nami ručné maľované kresby, pričom celý produkt bol vytvorený do poslednej nitky na Slovensku 🙂 Kartičky sú vyrobené z eko materiálu vhodného pre styk s potravinami a zabalené sú v bavlnenom vrecku ušitom slovenskými rukami 😊 Sú teda ľahko prenosné a použiteľné nielen doma, ale aj v aute, na výletoch, či u „susedov“. Kresbičkami sa snažíme vrátiť hodnotu autorskej práci a viesť deti k estetickému cíteniu, keďže veríme, že toto je dôležité stimulovať už od prvého momentu. 

WEB