Medina vintage

„Medina vintage sú koberce dýchajúce históriou, vyrobené v pohoriach Atlasu, technikou dedenou z generácie na generáciu. Neexistujú dva koberce kroré by boli navlas rovnaké, každý je jedinečný ako otlačok palca. Sú tkané z prírodných materiálov, farebné prírodnými farbivami, niektoré staré desaťročia, okrášlené patinou od slnka a času.“           

www.medinavintage.sk