Michaela Slaninková

Michaela Slaninková je značka ručne viazaných zápisníkov z kože. Jedná sa o poctivú slovenskú ručnú výrobu. Zápisníky sú vyrábané len za pomoci jej dvoch rúk, bez použitia strojov a veľkotovárenských pomôcok.

Zápisnáky Michaely Slaninkovej sú určené pre všetkých, ktorí radi manuálne zaznamenávajú svoje myšlienky, zážitky či vedomosti na papier, či už vo forme textu alebo obrazu, a zároveň oceňujú poctivú rukodelnú výrobu. Zápisníky sú teda pre všetkých, ktorí hľadajú výnimočný objekt pre výnimočný obsah.

www.zapisniky.sk